Missä ovat Kangasniemen ja kangasniemeläisten menestystekijät?

Kangasniemi on itsenäinen, elinvoimainen, hyvinvoiva ja nykyaikainen kunta, jollaisena haluan tulevaisuuden nähdä ja jonka eteen olen valmis kunnallista työtä tekemään,

”KOKEMUKSELLA SINUN PARHAAKSESI”

Seuraavassa muutama lisänäkökulma:

  1. Kangasniemi on maantieteellisesti ihanteellisessa paikassa elää ja toimia. ”Täältä on lyhyt matka kaikkialle – täältä pääset sujuvasti, minne ikinä olet menossa ja tänne on hyvä tulla takaisin”. Suomalainen maalaismaisema, metsineen ja vesistöineen levittäytyy koko kunnan alueelle. Hyvä ja monipuolinen palvelutarjonta on helposti saavutettavissa. Tämän ovat jo monet kuntaamme muuttaneet ihmiset, perheet ja yrittäjät havainneet ja uusia on tulossa. Työnteon ja asumisen monipaikkaisuus on korona-pandemian aikana lisääntynyt ja uskon kaksoiskotiasumisen edelleen lisääntyvän. Täällä asumisesta ja työskentelystä on ”turha kitka poissa”.
  2. Meillä on erinomainen koulutoimi. Kunnan henkilöstö on pystynyt rakentamaan ja resursoimaan uuden koulukeskuksen myötä hyvät olosuhteet niin perusopetuksen, lukion kuin aikuiskoulutuksenkin tarpeisiin.

Tätä täydentää ehkäpä Suomen paras moderni kirjasto laajan, monipuolisen ja miellyttävän palvelutarjonnan myötä.

Kehityshaasteena näen toisen asteen ammatillisen koulutuksen jalkautumisen osaksi meidän elinkeinoelämäämme. Näin voisimme edistää nuorisomme pysymistä ”kotikylän yrityksissä”, rakentaen tänne perhettä ja omaa hyvinvointia.

  1. Meillä on tarjolla monipuolinen kulttuuri- ja liikuntamahdollisuuksien tarjonta, vaikka emme itse sitä aina tule ajatelleeksi. Toki uusia haasteita nousee jatkuvasti esille, mutta useimpiin sellaisiin olemme voineet kohtuullisen nopeasti reagoida positiivisen ratkaisun löytämiseksi.
  2. Yrittämisestä ja yrittäjyydestä jatkuvasti uutta elinvoimaa. Kunnan nykyinen yritysrakenne on monipuolinen. Joka päivä kylän raitilla näkyvien yritysten lisäksi meillä toimii jo nyt monia merkittäviä kansainvälistä toimintaa harjoittavaa yritystä, jotka tuovat kuntaan tuloja maamme rajojen ulkopuolelta. Näiden, jo olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksistä tulee huolehtia samalla kun aktiivisesti haetaan uusia yrityksiä tänne toimimaan. Kangasniemeä pitää markkinoida avoimesti ja aktiivisesti joka päivä. Yritykset hakevat uusia sijoittumiskohteita jatkuvasti. Mahdollisuuksiin pitää tarttua.

Kunnan tehtävä on yritysten toimintaedellytysten rakentaminen; tontteja, vastaanottohalleja, asuntorakentamista edistävää toimintaa, infrarakenteista huolehtiminen.

  1. Puhdas ja kirkasvetinen Puula ja muut alueemme vesistöt ovat tällä hetkellä paras vetonaulamme sekä harrastus- ja virkistäytymisen mahdollisuus. Vesistömme tarjoavat meille kaikille monipuolisen ja luonnonläheisen rikkaan toimintaelementin.

Vesistöjen pitäminen puhtaana on meidän jokaisen asia. Jätteiden ja jätevesien käsittely on hoidettava niin tehokkaasti ja asiantuntemuksella ettei vesialueiden saastumista tapahdu. Johdettakoon jätevedet sitten vaikka putkea pitkin Saimaaseen tai Kissakoskeen.

  1. Toimivat ja aktiiviset kyläyhteisöt ovat maalaispitäjän selkäranka. Vaikka asutuksen keskittämisellä kirkonkylään olisikin eräitä etuja, sitä ei pidä nähdä tulevan asutuksen ainoana vaihtoehtona. Toimiva kyläyhteisö vetää puoleensa myös suurista kaupungeista siirtyviä lapsiperheitä ja paluumuuttajia. Meillä on mahdollisuus tehdä kyläyhteisöistämme viihtyisiä ja elinvoimaisia muun muassa järjestämällä kylille hyviä rakennuspaikkoja vesialueiden käyttömahdollisuuksineen sekä huolehtimalla nopeiden datayhteyksien kattavuudesta ja toimivuudesta.
  2. ”Turvallinen vanhuus” –käsitteenä on monimerkityksinen, mutta niin monen toive. Ikääntyvän väestön tarpeisiin sopivia asuntoja tulee saada riittävästi sekä omistusasuntoina että vuokra-asuntoina. Toisille paras asumismuoto on palvelutalo, jossa välitön apu on nopeasti saatavilla, toisille oma yksinäinen rauha on tärkein viihtyvyystekijä. Hoitomuodot ja muut palvelut on tehtävä ihmisiä varten – ei kunnan (tai ESSOTEn) virkarakenteen tai byrokratian pohjalta.

Meillä pitää säilyä toimiva ja riittävästi resursoitu hyvinvointikeskus sekä toimivat kotipalvelut niitä tarvitseville.

 

Filosofian tohtori, kasvatustieteen lisensiaatti, yrittäjä, hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja

Simo Hokkanen