Jokainen ikäihminen ansaitsee yksilöllisen, riittävän ja turvallisen kotihoidon

Kotihoitoon tulee saada nopeasti lisää voimavaroja. Ikäihmisten hoito ei saa jäädä pelkästään omaisten harteille.

Ikäihmisten palvelut ovat jo pitkään olleet kriisissä. Erityisesti kotihoidon palveluiden henkilöstön riittävyyden takaamiseen on löydettävä nopeasti uusia ratkaisuja. Kaikki keinot on otettava käyttöön voimavarojen riittävyyden takaamiseksi.

Kotihoidon piirissä on entistä enemmän yhä heikkokuntoisempia ikäihmisiä.

Merkittävä osa vanhuspalvelujen asiakkaista on muistisairaita. Joka toinen muistisairas sinnittelee kotonaan omaishoidon ja kotihoidon tukemana.

Hoitajilla on oltava aikaa kohdata seniorit ihmisarvoisesti. Lyhyet pikavisiitit kodeissa eivät riitä. Yhä useammat omaiset hoitavat itse ikäihmisiään. Heidän taakkansa on muodostunut liian suureksi.

Lähivuosina on koulutettava lisää kymmeniä tuhansia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, sillä yhä useammat eläköityvät alalta tai vaihtavat alaa. Hoitajamitoitus ja väestörakenteen muutos lisäävät voimavarojen tarvetta. Työ kotihoidossa on saatava nykyistä vetovoimaisemmaksi, jotta nuoret tekijät tulisivat alalle pysyäkseen.

Kuntien on huolehdittava yksilöllisten kotiin annettavien palveluiden takaamisesta. Apuna voisivat jatkossa toimia enenevissä määrin myös yksityiset yritykset. Siten kotona asuvilla senioreilla olisi nykyistä enemmän valinnanvaraa ja mahdollisuus turvata hoitosuhteen jatkuvuus. Kuntien on tiedotettava tehokkaasti eri vaihtoehdot sekä otettava huomioon ikääntyneiden ja heidän omaistensa toiveet.